Polyvagaal Theorie


P o l y v a g a a l   T h e o r i e
________________________

De laatste tijd heb ik veel gelezen en ook een workshop gevolgd over de Polyvagaal theorie
De Polyvagaal Theorie (PVT) biedt waardevolle inzichten in hoe ons zenuwstelsel verbonden is met onze emotionele reacties.

De PVT is gebaseerd op de wetenschap van neuroceptie, hoe ons lichaam bedreigingen waarneemt en hierop reageert.

Ons autonome zenuwstelsel (AZ) speelt een cruciale rol bij het monitoren en reguleren van onze inwendige organen en beïnvloedt onze emotionele toestand.

De PVT stelt dat er drie belangrijke staten zijn in het AZ:

Ventrale Vagusstaat (Rust en Verbinding):
Hier voelen we ons veilig, verbonden en betrokken bij de wereld.
Het stelt ons in staat om gegrond, kalm en sociaal verbonden te voelen.

Sympathische Staat (Vecht of Vlucht):
Deze staat bereidt ons voor op actie bij stressvolle situaties.
Het triggert reacties zoals woede, angst of bezorgdheid.

Dorsale Vagusstaat (Bevriezing):
Dit is onze meest primitieve reactie op extreme gevaren.
We kunnen ons emotioneel en fysiek afsluiten om energie te besparen.

Gedurende de dag bewegen we ons continue tussen deze drie staten op de “Polyvagaal Ladder”.

Persoonlijke ervaringen kunnen ertoe leiden dat mensen meer tijd doorbrengen in de dorsale vagusstaat, wat symptomen zoals somberheid, angst en sociaal isolement met zich mee kan brengen.

In essentie helpt de Polyvagaal Theorie ons begrijpen hoe ons zenuwstelsel reageert op verschillende situaties en hoe we kunnen omgaan met onze emotionele toestanden.

Vergelijkbare berichten