Massage sessie

Elke behandeling beginnen we met een gesprek. Dit gesprek dient om de massage goed af te stemmen op jou wensen en op wat je op dat moment nodig hebt. Hierdoor is elke behandeling uniek en gericht op wat er op dat moment bij jou speelt.

De massage zelf bestaat uit een combinatie van de diverse massagetechnieken. Voor elke massage bespreken we samen kort hoe deze er in hoofdlijnen uit gaat zien. Ook vraag ik jou om aan te geven wat je wel en niet prettig vindt zodat ik hier rekening mee kan houden.

Het masseren gebeurd met een biologische massage olie direct op de huid. Afhankelijk van wat je zelf prettig vind kun je tijdens de massage kledingstukken aanhouden.

Gedurende de massage zal ik de lichaamsdelen die niet gemasseerd worden afdekken.

Na iedere behandeling vindt er een korte evaluatie plaats. We bespreken dan hoe je de behandeling hebt ervaren evenals een mogelijk vervolgtraject.