Contra indicaties

Bij een contra-indicatie kun je niet of deels niet gemasseerd worden.

Massage stimuleert allerlei processen in het lichaam om aan het werk te gaan en dat is niet in alle situaties wenselijk. Als iemand bijvoorbeeld koorts heeft kan massage tot gevolg hebben dat de lichaamstemperatuur omhoog gaat.

We spreken over absolute en relatieve contra-indicaties. Absoluut wil zeggen dat in het geheel niet gemasseerd mag worden en bij relatief mag plaatselijk niet gemasseerd worden. Geef contra-indicaties altijd door bij het maken van een afspraak.

Relatieve contra-indicaties
psoriasis; spataderen; ontstekingen; zwangerschap; traumatische aandoeningen; open wonden.

Absolute contra-indicaties
koorts; griep; trombose; infectieziekten; ernstige vaatziekten; besmettelijke huidziekten; gebruik van bepaalde medicijnen; en gedurende de eerste 14 weken van een zwangerschap wordt een massage afgeraden.